Juridisch, zoals nu reeds het geval met de watertoets (nuttig instrument). Controle op de naleving van de opgelegde voorwaarden. Het aanleggen van buffers, open of ondergronds.

Bijkomende factoren:
Het investeren in de studie en het onderzoek naar goede oplossingen.
Het belang van en de levensnoodzakelijke behoefte aan water benadrukken (vb. op school).
(ingediend door de Oostkustpolder)

13 april 2018 - Katrien T
  • Totaal
    0
  • 0
  • 0
  • 0